آشنایی با DPI

آشنایی با شاخص وضوح تصویر یا DPI

مشتریان اغلب می پرسند “آیا این تصویر به اندازه کافی بزرگ است؟” یا “چرا تصویر به وضوح همانطور که روی مانیتور می بینم چاپ نمی شود؟” وضوح وضوح تصویر در واقع میزان جزئیاتی را که یک تصویر در اختیار دارد را توصیف می کند. تصاویر با وضوح بالاتر واضح تر و با جزئیات بیشتری هستند. …

آشنایی با شاخص وضوح تصویر یا DPI ادامه »